Läkemedel

Läkemedel

Här hittar du rekommendationer och riktlinjer rörande behandling med och hantering av läkemedel.

Råd och stöd vid ordination

Rutiner och riktlinjer

Kontakt

 • Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. Som hjälpmedel utarbetas terapirekommendationer och läkemedelsrekommendationer. Dessutom ska information spridas bl.a genom utbildningar och trycksaker samt denna webbplats.

  Läkemedelskommitténs organisation

  Läkemedelskommittén är utsedd av landstingsstyrelsen och är landstingets expertorgan i alla frågor som rör läkemedel.

  Kommitténs arbete består i att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi.

  Enligt lag från 970101 skall det inom varje sjukvårdshuvudmannaområde finnas minst en läkemedelskommitté.

  Läkemedelskommittén är direkt underställd landstingsstyrelsen. Den ska verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård.

  Läkemedelskommittén ska ha en rekommenderande och rådgivande funktion men ändå besitta en sådan pondus att förskrivare och andra berörda rättar sig efter vad kommittén rekommenderar och föreslår. Kommitténs arbete bygger på en förtroendefull samverkan med förskrivare och ledning i sjukvården.

  Regler

  Reglemente (pdf)

  Etikregler (pdf)

  Processdirektiv (pdf)

  Läkemedelskommitténs protokoll

  • Ledamöter i Läkemedelskommittén

   Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
   e-post: ellen.vinge@regionkalmar.se

   Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik

   Karolina Forssén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

   Karin Mathold, ST-läkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

   Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus

   Mathias Landerdal, apotekare, Västerviks sjukhus

   Tobias Damgaard, apotekare, Landstingets kansli

   Thomas Neumark, distriktsläkare, Landstingets kansli

   Ola Nordqvist (adj), apotekare, Landstingets kansli

   Karin Dahlström (adj), apotekare, Västerviks sjukhus

   Tagrid Alihodzic (adj), apotekare, Landstingets kansli

   Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun

  • Terapigrupper

   Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

   Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

   Terapigrupper, sammansättning

   Astma, KOL/Allergi
   Olof Torstensson, ordförande, med klin, Oskarshamn
   Kjell Johansson, Torsås HC
   Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Inger Landgren, Slottsgatans HC, Oskarshamn
   Maria Lingström, barn klin, Kalmar
   Niels Hornstra, med klin, Kalmar
   Karolina Forssén, med klin, Kalmar
   Anita Arnesson, Stensö HC

   Demens, läkemedel och äldre
   Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
   Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
   Anders Haglund, GR-klin, Kalmar
   Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
   Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
   Maria Sörensen, Mönsterås HC
   Marie Arvidsson, Vimmerby HC

   Diabetes
   Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Petra Wintermeier, Vimmerby HC
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare
   Åsa Bratt, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
   Edwin Josef Petrus van Asseldonk, med klin, Oskarshamns sjukhus
   Marika Berg, med klin, Västerviks sjukhus
   Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
   Mats Ringblom, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
   Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
   Agneta Pantzar, Borgholm HC

   Endokrinologi
   Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Gynekologi
   Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
   Emma Jonsén, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
   Ulla Tränk, MHV, Färjestaden
   Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

   Hjärta-kärl
   Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
   Annika Ericsson, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
   Marcus Hägglöf, Ljungbyholms HC, Kalmar
   Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
   Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

   Hud
   Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
   Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Malgorzata Marczynska Jensen, hud mott, Kalmar
   Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

   Infektion
   Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
   Ola Nordqvist, Apotekare, samordnare Strama, sekreterare
   Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
   Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
   Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
   Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

   Mage - tarm
   Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
   Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
   Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

   Neurologi
   Vakant

   Osteoporos
   Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
   Pär Wanby, med klin, Kalmar
   Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Ellen Vinge, klinisk farmakolog
   Jennifer Mikosch, Norrlidens HC
   Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
   Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
   Yusaima Fernandez Brossard, ger klin, Kalmar
   Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
   Helena Bäckström, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
   Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
   Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
   Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

   Psykiatri
   Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
   Cave Sinai, överläkare, vuxenpsykiatri, Västervik
   Lukasz Czarnowski, överläkare, vuxenpsykiatri, Oskarshamn
   Mirjam Mohlin, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
   Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
   Eric Liu Eklund, läkare, Kalmar

   Smärta
   Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
   Magnus Hellström, ortopedkliniken LSK, Kalmar
   Ellen Vinge, klinisk farmakolog
   Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik
   Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar

   Tandvård
   Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
   Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
   Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Urologi
   Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
   Emma Jonsén, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Ögon
   Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
   Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare

   Öron, näsa och hals
   Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
   Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare

 • Kontakt

  Kontakt Läkemedelskommittén

  Läkemedelskommittén
  Landstinget i Kalmar län
  Telefon 0480-840 46

  Kontakt Läkemedelssektionen

  Läkemedelssektionen
  Landstinget i Kalmar län
  Telefon 0480-847 26
  (vardagar 08:00-16:00)