Vårdpersonal och patient

Dosförpackade läkemedel

Dosförpackade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv, till exempel på grund av fysiska och/eller psykiska hinder.

Ny dosleverantör sedan maj 2017

 • Information till medarbetare inom landstinget

  Landstinget har tecknat avtal med ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Det innebär att fr.o.m. 11 maj är det Apotekstjänst Sverige AB som producerar dospåsar till patienter i Kalmar län.

  Det är samma stopp- och leveranstider för dosdispenserade läkemedel som tidigare, det vill säga kl. 14. Stopptiden för beställning av helförpackning ändras och är numera samma som stopptid för dosdispenserade läkemedel, kl. 14.  Vilken veckodag specifik patient har sin stoppdag kan du se i Pascal.

  Utlämningsställena är desamma och de verksamheter som har direktleverans kommer fortsatt att kunna ha det. Det betyder att patienterna erhåller sina dospåsar på samma sätt som tidigare.

  Nedan finns en informationsfolder med en kort sammanfattning av viktig information.

  Informationsfolder till förskrivare och annan vårdpersonal

  Tänk på att gamla blanketter avseende dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB ska kasseras. För aktuella blanketter hos Apotekstjänst, se Apotekstjänst hemsida

  Tänk även på att uppdatera lokala rutiner och anvisningar avseende till exempel kontaktuppgifter till dosleverantören. Eftersom benämningen "Apodos" är avlämnande leverantören Apoteket AB's varumärke, ska det ersättas med benämningen "dosförpackade läkemedel" eller dylikt.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

   Instruktion för hur man byter dosaktör i Pascal

 • Information till medarbetare inom kommunen

  Landstinget har tecknat avtal med ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Det innebär att fr.o.m 11 maj är det Apotekstjänst Sverige AB som producerar dospåsar till patienter i Kalmar län.

  Det är samma stopp- och leveranstider för dosdispenserade läkemedel som tidigare, det vill säga kl. 14. Stopptiden för beställning av helförpackning ändras och är numera samma som stopptid för dosdispenserade läkemedel, kl. 14. Vilken veckodag specifik patient har sin stoppdag kan du se i Pascal.

  Utlämningsställena är desamma och de verksamheter som har direktleverans kommer fortsatt att kunna ha det. Det betyder att patienterna erhåller sina dospåsar på samma sätt som tidigare. 

  Nedan finns en informationsfolder med en kort sammanfattning av viktig information.

  Informationsfolder till personal inom kommunerna

  Tänk på att gamla blanketter avseende dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB ska kasseras. För aktuella blanketter hos Apotekstjänst, se Apotekstjänst hemsida

  Tänk även på att uppdatera lokala rutiner och anvisningar avseende till exempel kontaktuppgifter till dosleverantören. Eftersom benämningen "Apodos" är avlämnande leverantören Apoteket AB's varumärke, ska det ersättas med benämningen "dosförpackade läkemedel" eller dylikt.

  • Byta dosaktör i Pascal

   Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

   Instruktion hur man byter dosaktör i Pascal

 • FAQ

Rutin och information

 • Rutin - Dosförpackade läkemedel

  Syftet med rutinen är att:

  • förtydliga vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en läkare ska kunna fatta beslut om dosförpackade läkemedel
  • skapa en enhetlig och säker överföring av ordinationer och information mellan förskrivare, patient/kontaktperson, vårdpersonal och apoteken

  Rutinen vänder sig till förskrivare och vårdpersonal i Landstinget i Kalmar län, kommunal vårdpersonal och dosleverantör.

  Rutin - Dosdispenserade läkemedel

 • Kriterier för att få dosförpackade läkemedel

  Dosexpedition beslutas av ansvarig läkare i samråd med patient/kontaktperson efter att nedanstående kriterier beaktats:

  • patienten har stabil grundmedicinering
  • ansvarig läkare bedömer att patienten har ett medicinskt behov av dosdispenserade läkemedel och att det ur säkerhetssynpunkt för patienten bedöms vara mest fördelaktigt.

  Boendeform eller antal läkemedel är inte avgörande kriterier för dosexpedition.

 • Förskrivning i Pascal

  Pascal är IT-stödet för förskrivning av dosförpackade läkemedel och ska användas vid förskrivning och förskrivningsändringar till patient med dosförpackade läkemedel.

  Stopptid för förskrivning/förskrivningsändring är klockan 14:00 vardagar.

  Genom Pascal har användaren alltid tillgång till patientens aktuella förskrivningar samt dossortiment.

  På Navet finns information om Pascal för landstingets personal se: Navet/Vårdstöd/Vårdverktyg/Vårdens IT-system/Pascal

  Arbetar du i kommunen gäller din kommuns riktlinjer.

  Att tänka på!

  Gör din beställning av originalförpackningar via Pascal

  För en snabbare och säkrare hantering görs beställningar av originalförpackningar via Pascal. Faxbeställningar får göras av de som inte har Pascalbehörighet eller när Pascal har driftstörningar.

  Om dosexpedition ska avslutas

  Om dosexpedition ska avslutas meddelas det via Pascal genom att ändra status från pågående till avslutad. Skriv i kommentarsfältet varför patienten avslutas. Du behöver inte invänta att dosapoteket ska avsluta patienten, utan kan direkt förskriva e-recept via Cosmic om behov finns.

  Doseringstider

  Generella doseringstider är kl. 08, 14, 20 och 22 om inga andra tider anges. När en patient har fler än 6 doseringstider visas resterande doseringstider under rubriken "flera intag" på dosreceptet. Mer än 8 doseringstider leder till två dosrecept. Pascal möjliggör 16 doseringstillfällen per dygn.

 • Sortimentslistor och blanketter

  Här hittar du kort information om sortimentslistor, samt blanketter som berör dosförpackade läkemedel.

  Sortimentslistor

  Dossortimentet grundas, i möjligaste mån, bland annat på Läkemedelskommitténs rekommendationer, förskrivningsmönster och krav på generiskt utbyte.

  Sortimentet ses regelbundet över och anpassas. Förutsättningen är att läkemedlet är godkänt för dosdispensering. Tablett måste vara försedd med brytskåra för att kunna dispenseras delad.

  Sortimentslistan finns i:

  bokstavsordning
  ATC-ordning

   

  För blanketter, se Apotekstjänst hemsida

Kontakt

 • Kontaktuppgifter till dosleverantör

  Om du har frågor som rör leveranser, direktleveransavtal, avvikelser, betalningsalternativ/fakturor, vänd dig till:

  Apotekstjänst Sverige AB

  Öppet vardagar kl. 8-17

  Tfn: 010-221 69 70

  Epost: kundtjanst@apotekstjanst.se

  Fax: 08-766 79 17

  Adress för brevförsändelse: Apotekstjänst Sverige AB, 181 85 Lidingö

  Hemsida: www.apotekstjanst.se

   

  Har du frågor som gäller avtalet mellan Landstinget i Kalmar län och Apotekstjänst Sverige AB eller dossortimentet, vänd dig till:

  lakemedel@ltkalmar.se