Information till medarbetare inom kommunen

Landstinget har tecknat avtal med ny leverantör av dosdispenserade läkemedel. Det innebär att fr.o.m 11 maj är det Apotekstjänst Sverige AB som producerar dospåsar till patienter i Kalmar län.

Det är samma stopp- och leveranstider för dosdispenserade läkemedel som tidigare, det vill säga kl. 14. Stopptiden för beställning av helförpackning ändras och är numera samma som stopptid för dosdispenserade läkemedel, kl. 14. Vilken veckodag specifik patient har sin stoppdag kan du se i Pascal.

Utlämningsställena är desamma och de verksamheter som har direktleverans kommer fortsatt att kunna ha det. Det betyder att patienterna erhåller sina dospåsar på samma sätt som tidigare. 

Nedan finns en informationsfolder med en kort sammanfattning av viktig information.

Informationsfolder till personal inom kommunerna

Tänk på att gamla blanketter avseende dosdispenserade läkemedel från Apoteket AB ska kasseras. För aktuella blanketter hos Apotekstjänst, se Apotekstjänst hemsida

Tänk även på att uppdatera lokala rutiner och anvisningar avseende till exempel kontaktuppgifter till dosleverantören. Eftersom benämningen "Apodos" är avlämnande leverantören Apoteket AB's varumärke, ska det ersättas med benämningen "dosförpackade läkemedel" eller dylikt.

  • Byta dosaktör i Pascal

    Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

    Instruktion hur man byter dosaktör i Pascal