Byta dosaktör i Pascal

Efter övergången till Apotekstjänst måste varje användare av Pascal byta dosaktör under "Inställningar" i Pascal. Detta val styr från vilket dosapotek man ser beställningar, från vilket dosapotek man hämtar/uppdaterar meddelanden samt hur sökningen av ordinationsansvarig enhet sker vid upplägg av ny dospatient.

Instruktion hur man byter dosaktör i Pascal