Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
e-post: ellen.vinge@regionkalmar.se

Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik

Karolina Forssén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Karin Mathold, ST-läkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, Västerviks sjukhus

Mathias Landerdal, apotekare, Västerviks sjukhus

Tobias Damgaard, apotekare, Landstingets kansli

Thomas Neumark, distriktsläkare, Landstingets kansli

Ola Nordqvist (adj), apotekare, Landstingets kansli

Karin Dahlström (adj), apotekare, Västerviks sjukhus

Tagrid Alihodzic (adj), apotekare, Landstingets kansli

Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun