Ledamöter i Läkemedelskommittén

Ellen Vinge, klinisk farmakolog, ordförande
e-post: ellen.vinge@ltkalmar.se

Henrik Joborn, överläkare, Esplanadens hälsocentral, Västervik, vice ordförande

Karolina Forssén, ST-läkare, medicinkliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Karin Mathold, ST-läkare, geriatriska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar

Örjan Johansson, distriktsläkare, Stora Trädgårdsgatans hälsocentral, Västervik

Kerstin Björkman-Lundberg, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

Mathias Landerdal, apotekare, planeringsenheten, Västerviks sjukhus

Tobias Damgaard, apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

Thomas Neumark, distriktsläkare, planeringsenheten, Landstingets kansli

Jesper Brandstedt (adj), farmaceut, planeringsenheten, Landstingets kansli

Ola Nordqvist (adj), apotekare, planeringsenheten, Landstingets kansli

Emma Hamrin (adj), apotekare, planeringsenheten, Länssjukhuset i Kalmar

Ann-Britt Christensen (adj), MAS, Emmaboda/Nybro kommun