Terapigrupper

Terapigrupperna är tillsatta av läkemedelskommittén för att öka kvaliteten på vår kompetens inom läkemedelsområdet.

Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

Terapigrupper, sammansättning

Astma, KOL/Allergi
Olof Torstensson, ordförande, med klin, Oskarshamn
Kjell Johansson, Torsås HC
Kerstin Björkman-Lundberg, Läkemedelssektionen, sekreterare
Inger Landgren, Slottsgatans HC, Oskarshamn
Maria Lingström, barn klin, Kalmar
Niels Hornstra, med klin, Kalmar
Karolina Forssén, med klin, Kalmar
Anita Arnesson, Stensö HC

Demens, läkemedel och äldre
Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
Tobias Damgaard, Läkemedelssektionen, sekreterare
Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
Anders Haglund, GR-klin, Kalmar
Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
Marie Arvidsson, Vimmerby HC

Diabetes
Herbert Król, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Petra Wintermeier, Vimmerby HC
Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare
Åsa Bratt, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
Edwin Josef Petrus van Asseldonk, med klin, Oskarshamns sjukhus
Marika Berg, med klin, Västerviks sjukhus
Thomas Neumark, Samordning Hälso- och sjukvård
Mats Ringblom, med klin, Länssjukhuset i Kalmar
Ann-Sofie Nilsson Neumark, Mönsterås HC
Agneta Pantzar, Borgholm HC

Endokrinologi
Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare

Gynekologi
Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
Emma Jonsén, Läkemedelssektionen, sekreterare
Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
Kerstin Steensland, MHV, Kalmar
Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

Hjärta-kärl
Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
Annika Ericsson, Läkemedelssektionen, sekreterare
Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
Marcus Hägglöf, Ljungbyholms HC, Kalmar
Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

Hud
Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
Katarina Holmdahl Källén, hud mott, Kalmar
Kamil Uminski, St Trädgårdsgatans HC, Västervik

Infektion
Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
Ola Nordqvist, Apotekare, samordnare Strama, sekreterare
Thomas Neumark, Distriktsläkare, Strama
Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

Mage - tarm
Per Källén, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare
Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinkliniken, Västervik
Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

Neurologi
Vakant

Osteoporos
Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
Pär Wanby, med klin, Kalmar
Ola Nordqvist, Läkemedelssektionen, sekreterare
Ellen Vinge, klinisk farmakolog
Jennifer Mikosch, Norrlidens HC
Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
Yusaima Törnvall, ger klin, Kalmar
Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
Helena Bäckström, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

Psykiatri
Naemi Regen, apotekare, Läkemedelssektionen, sekreterare
Cave Sinai, överläkare, vuxenpsykiatri, Västervik
Mirjam Mohlin, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
Arvid Lissel, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
Vencel Katona, ST-läkare, vuxenpsykiatri, Västervik

Smärta
Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
Ellen Vinge, klinisk farmakolog
Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar
Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik (kontaktperson)

Tandvård
Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen, sekreterare

Urologi
Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
Emma Jonsén, Läkemedelssektionen, sekreterare

Ögon
Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
Karin Dahlström, Läkemedelssektionen, sekreterare

Öron, näsa och hals
Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
Tagrid Alihodzic, Läkemedelssektionen,sekreterare