Terapigrupper

Terapigrupperna är tillsatta av läkemedelskommittén för att öka kvaliteten på vår kompetens inom läkemedelsområdet.

Terapigrupperna är tillsatta med representanter från både öppen och sluten vård samt apotekarkompetens och med geografisk spridning över länet.

Terapigrupperna har sett över läkemedelsrekommendationerna inom respektive område. De arbetar också med att se över vilka vårdprogram som finns och vid behov utarbeta nya sådana. Dessa finnas tillgängliga på landstingets hemsida efterhand som material färdigställs.

Terapigrupper, sammansättning

Astma, KOL/Allergi
Olof Torstensson, ordförande, med klin, Oskarshamn
Kjell Johansson, Torsås HC
Kerstin Björkman-Lundberg, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Inger Landgren, Slottsgatans HC, Oskarshamn
Fredrik Olsson,medicinkliniken Västervik
Maria Lingström, barn klin, Kalmar
Niels Hornstra, med klin, Kalmar
Karolina Forssén, med klin, Kalmar
Anita Arnesson, Stensö HC

Demens, läkemedel och äldre
Erik Stomrud, specialist/ST-läkare, Emmaboda HC
Tobias Damgaard, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Åsa Rehn-Johansson, GR-klin, Västervik
Anders Haglund, GR-klin, Kalmar
Monica Svannäs, GR-klin, Kalmar
Karin Mathold, GK-klin, Kalmar
Maria Sörensen, Mönsterås HC
Marie Arvidsson, Vimmerby HC

Diabetes
Marianne Fagerberg, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Therese Johansson, landstingsanställd farmaceut, sekreterare
Marika Berg, med klin, Västervik
Thomas Neumark, Lindsdals HC
Ann-Sofie Nilsson Neumark, Blå kustens HC
Herbert Król, Stensö HC
Agneta Pantzar, Borgholm HC
Ed Blaauwwiekel, Medicinkliniken Oskarshamn

Endokrinologi
Pär Wanby, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare

Gynekologi
Lisa Lindholm Jansson, kvinnokliniken, Västerviks sjukhus, ordförande
Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Sofia Olsson, kvinnokliniken, Länssjukhuset i Kalmar
Ulla Tränk, MHV, Färjestaden
Elisabeth Kristiansen, MHV Oskarshamn

Hjärta-kärl
Henrik Joborn, med klin, Västervik, ordförande
Annika Ericsson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Burkard von Wangenheim, med klin, Kalmar
Marcus Hägglöf, Ljungbyholms HC, Kalmar
Maria Ernfridsson, St Trädgårdsgatans HC, Västervik
Sadegh Dolatabadi, med klin, Oskarshamn

Hud
Claudia Bamberg, hudmottagningen Västervik, ordförande
Emma Hamrin, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Sophia Gustavsson, dsk, Högsby
Malgorzata Marczynska Jensen, hud mott, Kalmar
Kamil Uminski, St Trägdgårdsgatans HC, Västervik

Infektion
Per-Åke Jarnheimer Olsson, Hygienöverläkare, Smittskydd och Vårdhygien, ordförande Strama
Ola Nordqvist, Apotekare, Planeringsenheten, samordnare Strama, sekreterare
Thomas Neumark, Distriktsläkare, Planeringsenheten, Strama
Thomas Hellborg, Specialistläkare, Infektionskliniken
Thomas Schön, Överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien
Lisa Labbé Sandelin, Överläkare, Smittskydd och Vårdhygien, smittskyddsläkare

Mage - tarm
Roland Persson, med klin, Länssjukhuset i Kalmar, ordförande
Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Ernesto von Greiff, ST-läkare, medicinklinike,n Västervik
Peter Larsson, Esplanadens hälsocentral

Neurologi
Vakant

Osteoporos
Fredrik Grimvall, med klin, Västervik, ordförande
Pär Wanby, med klin, Kalmar
Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Ellen Vinge, klinisk farmakolog
Jennifer Mikosch, Norrlidens HC
Rebecca Nobin, ortopedkliniken, Kalmar
Måns Aldman, ortopedkliniken, Kalmar
Tarja Skarsgård, ger klin, Kalmar
Sara Axelsson, klinisk fysiologi, LSK, Kalmar
Helena Bäckstöm, distriktsläkare, St Trädgårdsgatan, Västervik
Ed Blaauwwiekel, medicinkliniken, Oskarshamns sjukhus
Pascal Quaedvlieg, distriktsläkare, Cityläkarna Oskarshamn
Johan Segerbank Bremberg, rad klin, Västervik

Psykiatri
Fredrika Hedebäck, landstingsanställd apotekare, sekreterare
Cave Sinai, överläkare, vuxenpsykiatri, Västervik
Lukasz Czarnowski, överläkare, vuxenpsykiatri, Oskarshamn
Ursula Tomczyk, överläkare, vuxenpsykiatri, Kalmar
Erik Lexne, dist läk, Färjestaden HC
Eric Liu Eklund, läkare, Kalmar

Smärta
Maria Olsson, PRIVO, Oskarshamn
Charlotta Svedlund, Färjestadens HC
Magnus Hellström, ortopedkliniken LSK, Kalmar
Ellen Vinge, klinisk farmakolog
Johan Berggren, kirurgkliniken LSK, Kalmar
Anna Michaëlsson, medicinkliniken, Västervik
Ulrike Fleischer, geriatriska kliniken, Kalmar

Tandvård
Anders Ottoson, Oral kirurgi, Västervik
Jette Lehrmann Madsen, Central administration (Folktandvårdens kansli), Kalmar
Jörgen König, Övertandläkare, sjukhustandvården LSK, Kalmar
Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare

Urologi
Hendrik Bamberg, kir klin, Västervik, ordförande
Therese Johansson, landstingsanställd apotekare, sekreterare

Ögon
Raneen Khudair, ögonkliniken, Länssjukhuset i Kalmar (kontaktperson)
Emma Hamrin, landstingsanställd apotekare, sekreterare

Öron, näsa och hals
Anna Parke, öronkliniken, Länssjukhuset i Kalmar, (kontaktperson)
Ola Nordqvist, landstingsanställd apotekare, sekreterare