Om oss/kontaktuppgifter

Vårt hälsofrämjande arbete

Landstinget i Kalmar läns vision är "Hälsolänet – för ett friskare, tryggare och rikare liv" - det vill säga landstinget ska vara ett föredöme för hälsoarbetet i länet.

Hälsokoordinatörer i Kalmar län

Här finns kontaktuppgifter till landstingets hälsokoordinatörer, samt hälsokoordinatörer på privata mottagningar med landstingsavtal.

Tobaksavvänjare i Kalmar län

Här finns  kontaktuppgifter till landstingets tobaksavvänjare samt tobaksavvänjare på privata mottagningar med landstingsavtal.

Hälsocentralernas livsstilsmottagningar

På samtliga av länets hälsocentraler finns livsstilsmottagningar som kan ge råd och stöd till förändringar för att nå hälsosammare levnadsvanor.

Kontakta landstingets folkhälsoutvecklare via e-post

Kontakta landstingets samordnande hälsokoordinatör och tobaksavvänjare via e-post