Relaterat stödmaterial för personal och patient

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sundkurs.se Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning; enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN
Frågor och svar om alkohol.

Alkohollinjen

Alkoholhjälpen Hälso- och sjukvårspersonal är välkomna att ringa för stöd i rådgivning.

Tema Alkohol på 1177.se

Tema Hälsa och livsstil på 1177.se

Youmo Undgomsmottanging på nätet