Verktyg som stöd för hälsosamtalen

Verktyg som stöd för hälsosamtalen

MI verktyg

Beroendeskala

Standardglas

Frågeformulär levnadsvanor

Audit

Dudit

Socialstyrelsens riktlinjer och stöd för samtal

Till patienter som har ett riskbruk av alkohol bör hälso- och sjukvården erbjuda ett rådgivande samtal.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

 

Upplägg och genomförande av Motivationshöjande behandling (MET)

Met - alkoholhjälpen