Fakta om fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet har många positiva effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Vuxna bör vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 minuter/vecka, måttlig intensitet, till exempel rask promenad eller 75 minuter/vecka med hög intensitet. Muskelstärkande fysisk aktivitet bör utföras 2 gånger/vecka.    Vuxna över 65 år, bör även träna balans.

Gravida rekommenderas att vara regelbundet fysiskt aktiva, men valet av aktiviteter kan behöva anpassas till tillståndet. 

Individer med kroniska sjukdomstillstånd eller funktionsvariation, som har svårt att nå upp till rekommendationerna, bör vara så aktiva som de kan.    

Barn och ungdomar (6 - 17 år) rekommenderas sammanlagt minst 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Träning av aerob karaktär på hög intensitet samt muskelstärkande och skelettstärkande aktiviteter rekommenderas minst tre gånger i veckan.

Samtliga grupper bör undvika långvarigt stillasittande.

För vissa grupper är otillräcklig fysisk aktivitet mer riskfyllt än för andra. Det är därför särskilt viktigt att dessa grupper får hjälp och stöd att öka sin fysiska aktivitet. Exempel på sådana högriskgrupper är personer som har depression, schizofreni, diabetes, blodfettsrubbning, övervikt, fetma eller stort bukomfång.