Relaterat stödmaterial till personal och patient

FYSS 
Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Sundkurs Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning; enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet.

Tema Hälsa och livsstil på 1177.se

FaRsmaland Fysisk aktivtet på recept.

UMO ungdomsmottagning på nätet

Youmo Umo på andra språk