Verktyg som stöd för hälsosamtalen

Verktyg som stöd för hälsosamtalen

Mi verktyg

Aktivitetspyramiden

Illustrerad rekommendation

Stegräknare

Hälsovinster

Borgskala

Frågeformulär levnadsvanor

Utställning om fysisk aktivitet

Aktivitetsryggsäck

Socialstyrelsens riktlinjer och stöd för samtal

Till patienter som har en otillräcklig fysisk aktivitet bör hälso- och sjukvården erbjuda rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet och stegräknare samt särskild uppföljning för att stödja patienten att hålla fast vid beteendeförändringen.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder