Relaterat stödmaterial för personal och patient

Matwebben
HFS-nätverkets hemsida för hälsosam mat.

Samtal och råd om bra matvanor. Ett utbildniningsmaterial av Socialstyrelsen

www.sundkurs.se
Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning; enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet.

Tema hälsa och livsstil på 1177.se

Matdagbok 1177.se

Livsmedelsverket

Nyckelhålet från Livsmedelsverket - enkelt att välja nyttigt