Verktyg som stöd för hälsosamtalen

Verktyg som stöd för hälsosamtalen

MI verktyg

Matcirkel

Tallriksmodell enligt rekommendationer

Tallriksmodellen rör sig lite

Matdagbok

Måltidsordning

Frågor om levnadsvanor

Socialstyrelsens riktlinjer och stöd för samtal

Hälso- och sjukvården bör erbjuda kvalificerat rådgivande samtal till patienter med ohälsosamma matvanor.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder