Verktyg som stöd för hälsosamtalen

Mi -verktyg

Informationsblad - Det här händer i kroppen när man slutar röka

Lathund vid tobaksrådgivning - symptom/besvär vid rökstopp

Mätning av nikotinberoendet – Fagerströms beroendeskala

Nikotinberoendet

Abstinensperioden

Frågeformulär levnadsvanor

Socialstyrelsens riktlinjer och stöd för samtal 

Till patienter som använder tobak bör hälso- och sjukvården erbjuda ett kvalificerat rådgivande samtal, men rådgivande samtal och enkla råd kan också hjälpa patienter att sluta använda tobak. Ibland behöver patienter utöver samtal även nikotinersättning eller läkemedel för att lyckas sluta.

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder