Fakta om tobak

All rökning är förenad med hälsorisker. Minst hälften av dem som rökt länge dör i förtid och rökning förkortar livet med i genomsnitt tio år.

I Sverige röker 11% av kvinnorna och 9% av männen dagligen och 19% av männen snusar respektive 3-4% av kvinnorna ( Folkhälsomyndigheten, 2015).

Det finns många olika produkter som innehåller tobak, tex cigaretter, snus, vattenpipstobak och tuggtobak.

Det är extra angeläget att ge högriskgrupper mer hjälp och stöd i att sluta röka såsom exempelvis gravida, personer med blodfettsrubbningar, högt blodtyck, övervikt eller fetma, lungsjukdom, cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, schizofreni och depression.