Remiss till dietist

Här finns remissmallar som kan användas av legitimerad personal som jobbar i någon kommun eller på hälsocentral i Kalmar län:
Remissmall Kalmar
Remissmall Oskarshamn
Remissmall Västervik