Sondnäring och Enteral nutrition

Sondnäring

Utbudet av sondnäring är stort och det kan vara svårt att veta vilken sort man ska välja. Därför har dietisterna gjort en guide som passar de flesta patienter.

Sondnäring grundsortiment

Upphandlade sondnäringar

Rutiner för sondnäring

Rutiner vid förskrivning av sondnäring

Rutiner vid start av sondmatning – vuxna

Rutiner för sondnäringspumpar

Sondmatspump Compat Ella, relaterad information 
Länk till träningscenter för pumpen.

Länsövergripande rutin för hur man bör göra med läkemedel när är patienten har sond eller PEG. Kan användas på sjukhusen och i kommunal sjukvård. Läkemedel för enteral administrering via sond eller PEG

Sväljproblematik med risk för undernäring

En bedömning av patientens sväljförmåga bör alltid göras vid misstanke om sväljningsproblem, dysfagi: Sväljningsbedömning LKL

Munhälsobedömning