Om oss/kontaktuppgifter

Om oss

Sårteamet har utvecklats ur ett samarbete mellan flera kliniker och enheter; hud-, GR-, kirurg-, ortoped-, medicin- och infektionskliniken, samt team Olmed.

Förutom att vi driver en egen uppföljande sårmottagning medverkar vi även i diabetesfotteamet och vid det multidisciplinära teamet (hud och kärlkirurg) på hudmottagningen.

Kontakta Sårteamet

Vi som arbetar med sårteamet är:
Lena Hamrin, sjuksköterska på Hudkliniken
Eva Flobrandt, sjuksköterska på Geriatriska kliniken

Telefon till Sårteamet
0480-819 82
Telefontid: måndag-fredag kl 8-9.30, övrig tid har vi röstbrevlåda.

Postadress:
Hudkliniken
Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Besöksadress:

GR-kliniken, hus 13 plan 3