Förövaren

Makt och kontrollbehov är drivkraften bakom utövande av våld i nära relation.

Personer som utsätter andra för våld i nära relation ansvarar själv för sina handlingar och reaktioner. Det är inte någon annans eller barnens fel när en person tar till våld.

Dessa personer behöver få hjälp utifrån för att bryta sitt reaktionsmönster, hitta verktyg för sin aggression och hjälp att hitta sätt för att kunna skapa jämställda och mogna relationer. Det räcker oftast inte med rättsväsendets insatser utan behövs även andra former av terapi, exempelvis hos för de södra kommunerna, kriscentrum Alternativ Till Våld, ATV som har stöd och behandling för kvinnor, barn och förövare. Det kan vara bra att träffa andra personer i liknande situation. Personal inom hälso- och sjukvården samt tandvården ska kunna ge information om vilken hjälp och stöd våldsutövaren kan få.