Våldets uttryck och mekanismer

Makt och kontroll

En av de mest kända och spridda beskrivningarna om våld mot kvinnor är det så kallade Duluth-hjulet eller makt- och kontrollhjulet (baserat på Duluth-modellen, Minnesota). Det beskriver hur sammansatt och mångsidigt våldet är och att det är inriktat på makt och kontroll över kvinnan.

Makt- och kontrollhjulet (pdf)

Jämlikhetshjulet (pdf)

Våldets uttryck och mekanismer

Begreppet normaliseringsprocessen förklarar den process som sker i en nära relation där våld utövas och där den utsatta, med tiden börjar betrakta våldet som ett förväntat och i viss mån accepterat inslag i vardagen.

Läs mer om våldets uttryck och mekanismer på NCK:s webbplats

Uppbrottsprocessen

Det finns en risk för ökat, värre och tätare våld ju längre man lever i det. Uppbrottsprocessen kan ta lång tid, har olika faser där känslomässig frigörelse sker stegvis.

Uppbrottet består av det fysiska uppbrottet, bryta de emotionella banden och att förstå innebörden av att varit våldsutsatt.

Läs mer om uppbrottsprocessen på NCK:s webbplats