Dokumentation

All dokumentation sker under sökordet våldsutsatthet.

Avsikten är att omöjliggöra direktåtkomst för patienten och patientens ombud till både sökordet och anteckningarna därunder, så att patienten inte ska exponera informationen i den relation där våld och hot kan före­komma, samt att sjukvårdspersonal inte ska tveka att göra anteckningar om våldsutsatthet. Detta sökord finns i Cosmic i ett flertal mallar samt i Obstetrix under MHV3.

Det är viktigt att använda rätt diagnoskoder för att underlätta statistikuttag.

Diagnoskoder