Dokumentation

All dokumentation som är våldsrelaterad skall ske under våldsutsatthet. Avsikten är att omöjliggöra direktåtkomst för patienten och patientens ombud till både sökordet och anteckningarna därunder, så att patienten inte ska exponera informationen i den relation där våld och hot kan förekomma, samt att sjukvårdspersonal inte ska tveka att göra anteckningar om våldsutsatthet. Detta sökord finns i Cosmic i ett flertal mallar samt i Obstetrix under MHV3 och det som dokumenteras under våldsutsatthet är inte åtkomligt om en tvingas öppna sin journal via 1177.

Diagnoskoder

Alla sjukvårdsbesök kräver en diagnos kod och det är viktigt att använda rätt diagnoskoder
för att underlätta statistikuttag. Diagnoskoderna är synliga om en läser journalen hemifrån. Tänk på att avlägsna texten efter koder som avslöjar att en berättat om misshandeln under sitt besök. Låt endast sifferkoden vara synlig.

Mer information

Diagnoskoder