Polisanmälan

Sträva efter att göra en polisanmälan i samförstånd med den våldsutsatta. Om den våldsutsatta är under 18 år får sjukvården göra en polisanmälan. Överväg alltid att göra en polisanmälan då det finns minderåriga barn i bilden. 

Om man misstänker brott mot person under arton år

Anmälan till polisen eller åklagare får göras om man misstänker brott mot någon som inte fyllt arton år och brottet gäller:

  • "brott mot liv och hälsa" (till exempel mord, dråp, misshandel, vållande till annans död),
  • "brott mot frihet och frid" (till exempel människorov, olaga frihetsberövande, olaga tvång, olaga hot, ofredande),
  • "sexualbrott" (till exempel våldtäkt, sex mot sin vilja, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, koppleri, förförelse av ungdom).

Om ett barn under 18 år riskerar att fara illa måste socialtjänstlagen beaktas. Personal inom hälso- och sjukvården har skyldighet att, om de får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, genast anmäla det till socialnämnden.

Om man misstänker brott mot person över arton år 

Sjukvårdspersonal har möjlighet, men inte skyldighet, att polisanmäla om man misstänker brott som har ett minimistraff på ett års fängelse, fängelse, som exempelvis vid våldtäkt eller grov misshandel. Man kan ALLTID ringa polisen och rådgöra hur man skall gå till väga.

Tänk på att alltid sträva efter att göra en polisanmälan i samförstånd med den våldsutsatta, om offret inte redan har gjort en anmälan. Patienten ska informeras om sjukvårdspersonalen gör en polisanmälan.

Rättsintyg

I samband med brottsutredningar kan polis och åklagaren begära rättsintyg via undersökningsledaren. Det finns kontraktsanställda läkare hos Rättsmedicinalverket som på uppdrag av polisen och åklagare upprättar rättsintyg. När det gäller sexualbrott är även gynekologer rättsintygsskrivande läkare. När det gäller brott mot barn bör dessa undersökas av barnläkare, ev. i sällskap av rättintygsskrivande läkare, som finns på Barnahus.

Mer information

Om sekretess inom hälso- och sjukvården - (webbplatsen Nationellt centrum för kvinnofrid).