Riskbedömning - kan den våldsutsatta gå hem?

Innan den våldsutsatta kan gå tillbaka hem måste en riskbedömning göras. Personalen behöver diskutera med patienten om säkerhet och eventuell hotbild. Tala om för den våldsutsatta att det kan vara en fara med att gå hem. Dokumentera risken i journalen och vad du kommit överens med patienten om.

 • Erbjud i första hand alltid inläggning på sjukhus eller möjlighet till annat skyddat boendet. En person kan aldrig tvingas att stanna på sjukhus/skyddat boende.
 • Om den hotfulla situationer kvarstår, vad ska den våldsutsatta göra?
 • Hen bör ha en säkerhetsplan, en strategi för att avvärja ny våldsutsatthet. Vad har hen tidigare gjort vid dessa situationer?
 • Hur ser situationen ut med eventuella barn?
 • Är hen redo att ringa polisen om ny våldsam situation uppkommer?
 • Bor hen i glesbygd kan det ta lång tid för polisen att komma fram, fungerar mobiltelefonen där? Annat skyddsnät?
 • Tecken på en upptrappning av våldet?
 • Hur ser våldsutsattas nätverk ut? Kan någon hjälpa till i akut situation?
 • Vilka för- och/eller nackdelar finns det om den våldsutsatta berättar för någon i sin omgivning att hen är utsatt för våld?
 • Om hen måste fly, vart ska hon/han ta vägen?
 • Skriv ned viktiga telefonnummer och adresser.
 • Den våldsutsatta måste planera för att kunna lämna hemmet i akut situation och ha vissa saker tillgängliga som hen kan behöva t.ex. id-handling, pengar och kläder.