Riskbedömning - kan den våldsutsatta gå hem?

Innan den våldsutsatte kan gå tillbaka hem bör du göra en riskbedömning. Personalen behöver diskutera med patienten om säkerhet och eventuell hotbild. Tala om för den våldsutsatta att det kan vara en fara med att gå hem. Dokumentera risken i journalen och vad du kommit överens med patienten om.

  • Om den hotfulla situationer kvarstår, vad ska den våldsutsatta göra?
  • Hon/han bör ha en säkerhetsplan, en strategi för att avvärja ny våldsutsatthet. Vad har hon/han tidigare gjort vid dessa situationer?
  • Hur gör hon/han med eventuella barn?
  • Är hon/han redo att ringa polisen om ny våldsam situation uppkommer?
  • Bor hon/han i glesbygd kan det ta lång tid för polisen att komma fram, fungerar mobiltelefonen där?
  • Tecken på en upptrappning av våldet?
  • Hur ser våldsutsattas nätverk ut? Kan någon hjälpa till i akut situation?
  • Vilka för- och/eller nackdelar finns det om den våldsutsatta berättar för någon i sin omgivning att hon/han är utsatt för våld?
  • Om hon/han måste fly, vart ska hon/han ta vägen?
  • Skriv ned viktiga telefonnummer och adresser. Den våldsutsatta måste planera för att kunna lämna hemmet i akut situation och ha vissa saker tillgängliga som hon kan behöva t.ex. id-handling, pengar och kläder