Våga fråga om våld

Det är vanligt att en våldsutsatt inte berättar att hon/han blivit utsatts för våld. Hon/han kanske inte uppger att hon/han är våldsutsatt vid första tillfället hon/han får frågan om våld. Beskrivningen av våld kan hjälpa den våldsutsatta att förstå att hon/han är våldsutsatt och våldsutövandet är en brottslig handling.

Fråga alltid rakt på sak, oavsett orsaken till sjukvårds- eller tandvårdsbesöket, t ex:

 • När jag tittar/lyssnar/undersöker dig ser jag tecken som jag känner igen som skador av våld, har du blivit slagen?
 • Lever du i en trygg miljö?
 • Känner du dig instängd eller isolerad på något sätt?
 • Alla par bråkar ibland, vad händer om du och din partner är oense?
 • Har era konflikter lett till fysiskt eller psykiskt våld?
 • Har din partner slagit, sparkat, skrämt eller hotat dig eller på annat sätt gjort dig illa?
 • Är du rädd för din partner?
 • Har någon varit elak mot dig eller kränkt dig på annat sätt?
 • Har du varit utsatt för sexuell handling mot din vilja?
 • Har du blivit utnyttjad?
 • Har du tvingats att utföra sexuella handlingar när du själv inte ville?