Vid sexuellt våld - spårsäkring

Sexuellt våld kan definieras som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Spårsäkring kan göras upp till 10 dagar efter händelsen.

Våld i nära relationer är omfattar ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Det kan vara allt från att hota eller tjata sig till sex, till våldtäkt eller att den utsatta tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar.

Kvinnokliniken omhändertar kvinnor som utsatts för sexuellt våld och urolog och kirurg omhändertar män som utsatts.

Spårsäkring

Använd spårsäkringssats från Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som finns på kvinnokliniken eller tillhandahålls av polisen.

I denna finns guide för spårsäkring, inklusive provtagning för droger och infektionssjukdomar och journalföring samt mall för rättsintyg. Fullständig spårsäkring kan göras upp till 10 dagar efter händelsen. Spårsäkring kan göras också innan/utan att polisanmälan är gjord. Prover kan sparas i låst kyl upp till två år.

Undersökningen är frivillig och kan inte göras mot kvinnans vilja. Kvinnan bestämmer i vilken omfattning undersökningen ska göras.

Personen kan både frivilligt och ofrivilligt ha intagit droger. Kanske personen långt efter händelsen kan få fragmentariska minnesbilder. Därför bör blodprover tas.

Om patienten är medvetslös bör man göra alla undersökningar som kan vara till gagn för patienten.

Mer information

Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp - (webbplatsen nationellt centrum för kvinnofrid)

Spårsäkring vid sexuella övergrepp - (webbplatsen nationellt centrum för kvinnofrid)