Sexuellt våld och spårsäkring

Sexuellt våld kan beskrivas som kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Det kan vara allt från att tjata sig till sex, till våldtäkt. Det kan också handla om att tvinga någon att utföra olika typer av sexuella handlingar. I och med samtyckeslagen som kom 2018 är sexuella handlingar mellan två individer olagligt om samtycke från båda inte finns.

Våld i nära relationer omfattar ofta både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det är inte ovanligt att en fysisk misshandel följs av ett sexuellt övergrepp. Det kan vara allt från att hota eller tjata sig till sex, till våldtäkt eller att den utsatta tvingas utföra olika typer av sexuella handlingar mot sin vilja.

En komplett spårsäkring bör göras om det har gått mindre än tio dagar sedan övergreppet, men det kan vara meningsfullt att göra en sådan även om det har gått längre tid än så. Detta gäller oavsett om en polisanmälan har gjorts eller inte. Kvinnokliniken omhändertar personer med kvinnligt könsorgan som utsatts för sexuellt våld och kirurgen omhändertar personer med manligt könsorgan som utsatts.

Spårsäkring

Använd spårsäkringssats från Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) som finns på kvinnokliniken eller tillhandahålls av polisen.

I denna spårsäkringssats finns en guide för spårsäkring, inklusive provtagning för droger och infektionssjukdomar och journalföring samt mall för rättsintyg. Guiden innehåller checklistor och konkreta anvisningar för undersökning och spårsäkring. Genom att följa anvisningarna i guiden kan alla läkare som möter en patient som utsatts för ett sexuellt övergrepp ställa rätt frågor, ta rätt prover och svara för att prover och dokument hanteras rättssäkert. Vid undersökningen ska en systematisk undersökningsgång användas. Den följer samma mönster som en detaljerad läkarundersökning i allmänhet. Skador dokumenteras genom att rita på kroppsmallar och fotografera misstänka avvikelser (där fotodokumentation är möjligt). 

Undersökningen är frivillig och kan inte göras mot offrets vilja. Offret bestämmer i vilken omfattning undersökningen ska göras.

Att arbeta på det här sättet säkerställer att undersökningen blir komplett och underlättar dokumentationen. I de fall polisanmälan inte görs före undersökningen förvaras proverna av hälso- och sjukvården i minst två år. I Kalmar sparas spårsäkringssatsen på kvinnokliniken respektive kirurgmottagningen. När polisanmälan görs kan spårsäkringssatsen hämtas ut.

Personen kan både frivilligt och ofrivilligt ha intagit droger. Kanske personen långt efter händelsen kan få fragmentariska minnesbilder. Därför bör blodprover tas.

Om patienten är medvetslös bör man göra alla undersökningar som kan vara till gagn för patienten, utifrån den bild som presenteras för sjukvårdspersonalen.

Mer information

Nationellt handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av offer för sexuella övergrepp - (webbplatsen nationellt centrum för kvinnofrid)

Spårsäkring vid sexuella övergrepp - (webbplatsen nationellt centrum för kvinnofrid)