Filmer om våld i nära relation

Filmer om sexuella övergrepp, våld i nära relation och barn som far illa kan ge starka reaktioner och tankar. Dessa filmer kan ses enskilt eller vid till exempel utbildningstillfällen och ATP. Tid för diskussion och reflektion bör finnas efteråt.

Våld i nära relation – Evidensbaserad medicin (2.10)
Till dig som är anmälningsskyldig En film från socialstyrelsen (9.09)
En vanlig familj – barn som far illa En film från Rädda barnen (9.09)
Oro att ett barn far illa - vad händer vid en anmälan, socialförvaltningen (2.35)
Orosanmälan En film från BRIS (1.37)
Välj att sluta En film från Länsstyrelsen (3.39)
Kära pappa – Vuxnas ansvar (5.00)
Våld i nära relation – Våga (8.49)
Sexuella övergrepp (3.55) 
Misstanke om barn som far illa En film från polisen (4.35)
Eva & Johan En film och svartsjuka och våld i nära relationer En film från polisen (6.46)
Har det hänt dig? En film från polisen (2.33)