Filmer om våld i nära relation

Filmer om våld i nära relation kan ge starka reaktioner och tid för reflektion bör finnas efteråt.

Tillsammans med filmerna finns ibland frågor att utgå ifrån för att diskutera reaktioner och innehåll. Filmer kan visas till exempel vid utbildningstillfällen och ATP.

Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvården - Nationellt centrum för kvinnofrid

Tolv utbildningsfilmer: "Att ställa frågan om våld" - Nationellt centrum för kvinnofrid

Utbildningsfilm från Socialstyrelsen om barn som far illa

Fem informationsfilmer om hedersrelaterat våld och förtryck från Länsstyrelsen i Östergötland

Könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor - utbildningsmaterial och filmer från Socialstyrelsen